รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
 เรื่องรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฎิบัติงานเภสัชกร โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด ตามเอกสาร หรือ โทรสอบถาม 077-596665-7 ต่อ 44100 ในเวลาราชการ

 


  
 
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.