ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลทหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นเลิศด้านการบริการ ..บริการเป็นเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใส่ใจคุณภาพ..
ผ่านการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล HA ระดับ 3
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำ
 

 

 
          ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสมัครสอบบรรจุตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน ๑ อัตราเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัคร 17-25 เมษายน 2562

เปิดสมัครสอบบรรจุตำแหน่ง ปฎิบัติงานเภสัชกร โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน ๑ อัตราเป็นลูกจ้างชั่วคราว

หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562 อ่านต่อ

เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล เงินเดือน 15000

หมดเขตรับสมัคร 27 มีนาคม 2560 อ่านต่อ


สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ2560ของโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
กำหนดยื่นซอง 4 เมษายน 2560 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ที่ 2/2562 ลง 11 มกราคม 2562

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่13 ธันวาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 

 
 
 

กิจกรรมภายนอก

 
 
กิจกรรมภายใน
 
 
 
 

โรคข้อเสื่อม

อาหารต้านมะเร็ง

คอเลสเตอรอลแสนร้ายกาจ

โรคเกี่ยวกับตา

ออทิสติก Autistic

 
 
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
 
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.